Posts by Year

2020

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp tư nhân

21 phút đọc

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LỜI NÓI ĐẦU “THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BẢO ...

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện

3 phút đọc

Văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, dù đối với doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong lãnh thổ Việt Nam. Nếu bạn đang có ý địn...

Thủ tục thành lập Hộ kinh doanh

2 phút đọc

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng khô...

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

2 phút đọc

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Nếu như trước ngày 01/07/2015 (trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực...

Thủ tục thành lập Công ty hợp danh

10 phút đọc

Công ty hợp danh là một loại hình trong 5 loại hình doanh nghiệp được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Trong Luật doanh nghiệp có quy định về thực h...

Thủ tục thành lập Chi nhánh công ty

4 phút đọc

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 45 của luật doanh nghiệp 2014 thì: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức n...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

6 phút đọc

Nói một cách ngắn gọn nhất, doanh nghiệp tư nhân cũng giống như các loại hình doanh nghiệp khác, có các đặc điểm chung của một doanh nghiệp như: có tên riêng...

Thủ tục thành lập Công ty cổ phần

11 phút đọc

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay xuất phát chính từ nhu cầu khách quan phát triển kinh tế – xã hội cần có sự liên kết vốn, đâ...

Đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

nhỏ hơn 1 phút đọc

Đăng ký kinh doanh. Bạn bắt đầu khởi nghiệp, bạn cần lựa chọn một loại hình kinh doanh phù hợp? Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là thủ tục bắt buộc đối với các...

Lên đầu trang ↑