Các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký kinh doanh 2020

4 phút đọc

Tài liệu này nhằm cung cấp cho người nộp hồ sơ/người đăng ký thực hiện đăng ký doanh nghiệp tải được mẫu tờ khai, các văn bản theo quy chuẩn của Bộ kế hoạch và đầu tư. Mọi cá nhân đều có thể tải xuống in và thực hiện điền các thông tin theo mẫu đăng ký các loại hình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tùy theo nhu cầu. Chọn mẫu phù hợp theo các thủ tục đăng ký kinh doanh .

DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

(Kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-1
 2. Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-2 / Điều lệ (Cá nhân) / Điều lệ (Pháp nhân)
 3. Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-3 / Điều lệ
 4. Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần Phụ lục I-4 / Điều lệ cty Cổ Phần
 5. Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh Phụ lục I-5
 6. Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-6
 7. Danh sách cổ đông sáng lập Phụ lục I-7
 8. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài Phụ lục I-8
 9. Danh sách thành viên công ty hợp danh Phụ lục I-9
 10. Danh sách người đại diện theo ủy quyền Phụ lục I-10

  Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

 11. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-1
 12. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Phụ lục II-2
 13. Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-3
 14. Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Phụ lục II-4
 15. Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-5
 16. Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-6
 17. Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ Phụ lục II-7
 18. Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-8
 19. Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-9
 20. Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-10
 21. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh Phụ lục II-11
 22. Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Phụ lục II-12
 23. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục II-13
 24. Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục II-14
 25. Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp Phụ lục II-15
 26. Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-16
 27. Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Phụ lục II-17
 28. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-18
 29. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-19
 30. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục II-20
 31. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục II-21
 32. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-22
 33. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Phụ lục II-23
 34. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp Phụ lục II-24
 35. Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-25

Để lại bình luận