Bài viết mới

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp tư nhân

21 phút đọc

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LỜI NÓI ĐẦU “THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BẢO ...

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện

3 phút đọc

Văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, dù đối với doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong lãnh thổ Việt Nam. Nếu bạn đang có ý địn...

Thủ tục thành lập Hộ kinh doanh

2 phút đọc

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng khô...

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

2 phút đọc

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Nếu như trước ngày 01/07/2015 (trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực...